Hopp til innholdet

Grad 4 trykkskader

Grad 4 trykkskade er omfattende hudskade samt vevsnekrose som strekker seg til underliggende bein, sene eller leddkapsel. Det er gjennomgående tap av alle vevslag med blottlagt ben, sener eller muskulatur.  Blottet ben/musklatur er synlig eller direkte følbar. Underminering og tunneldannelse er vanlig. Det er ofte betennelse i benvev/osteitt eller en infeksjon i benvev/osteomyelitt. Dybden på såret vil variere ut fra anatomisk lokalisasjon. Personen kjenner ofte lite eller ingen smerter fra selve såret.

Sår grad 4 på sakrum
Foto: Trykksårteamet UNN. Trykkskade grad 4 på sacrum
Dyp trykkskade
Foto: Trykksårteamet UNN