Hopp til innholdet

Oppfølging av trykkskade

Ved utskrivelse er det viktig å sørge for en god overføring til hjemmet samt riktig oppfølging og videre behandling av trykkskaden.

 

  • Ved overføring til andre avdelinger eller utreise til hjemmet, helseinstitusjon eller annet nivå i helsetjenesten har en som helsepersonell plikt til å videreformidle informasjon.
  • Fastlege og eventuelt hjemmesykepleie må involveres i god tid før utskrivelse.
  • Det opprettes kontakt med kommunen fra spesialisthelsetjenesten gjennom Pleie og Omsorgsmelding (PLO). Det skal fremkomme god dokumentasjon i PLO og epikrise på trykkskadehistorikk, hvordan trykkskaden har vært behandlet og skal behandles videre. Bilder av trykkskaden skal være lett å finne i journalsystemet. 
  • Pasienten selv, og eventuelt pårørende bør involveres i planlegging og gjennomføring av forebyggende tiltak. For eksempel: Bruk av hjelpemidler, daglig hudundersøkelse, hudpleie og avlastningsregime. Det bør gis muntlig og skriftlig informasjon til pasient og pårørende. 
  • Dersom trykkskaden har vært behandlet skal skriftlig dokumentasjon om sårprosedyre følge med pasienten ut fra sykehuset. En slik prosedyre vil alltid være nødvendig å oppdatere etter en periode. Involvering av fastlege og eventuelt hjemmetjeneste vil være viktig.
  • Pasienter med trykkskade får trykkavlastende hjelpemidler behandlet som hastesak fra Nav. Hjelpemidler skal da være klare for utlevering i løpet av 24 timer. Dersom personen sendes til en institusjon, skal institusjonen selv ha eller kjøpe inn for eksempel trykkavlastende madrass, heis og pleieseng. Hjelpemidler som for eksempel rullestol og trykkavlastende sittepute er personlig og kan tas med til institusjon.
  • Det må sørges for opplæring og oppfølging av trykkavlastende hjelpemidler. Begrunner av hjelpemiddelsøknad har ansvar for tilpasning og avklaring av oppfølging fra kommunen.
  • Undersøk behov og mulighet for videre oppfølging fra sykehus etter utreise.
  • Når en pasient skal reise hjem bør det tenkes på transporten hjem og hva pasienten blir liggende på under hjemreisen.