Hopp til innholdet

Overvektig

Risikofaktorer:

 • Det vil oppstå stort vevstrykk over områder med høy konsentrasjon av fettvev.
 • Pasienten kan ha vansker med å endre stilling på grunn av sin tyngde.
 • Det er tyngre for personale å snu pasienten.
 • Økt glidetrykk og friksjon oppstår mellom underlag og hud.
 • Mye fettvev medfører at skaden kan bli mer omfattende.
 • Pasienten kan ha flere hudfolder, hvor det oppstår fukt.
gulerot

Viktig å tenke på: 

 • Medisinsk utstyr og hjelpemidler må være tilpasset overvektige i forhold til kvalitet, vektgrense og størrelse.
 • Sjekk regelmessig underlaget om pasienten ligger igjennom materiale.
 • Sørg for nok personell ved forflytning og mobilisering av pasienten.
 • Bruk hjelpemidler som glideduk ved mobilisering.
 • Hudfolder må undersøkes daglig
 • Henvis til ernæringsfysiolog ved behov.
 • Riktig valg og bruk av trykkavlastende underlag.