Hopp til innholdet

Palliative

Risikofaktorer:

 • Pasienten er ofte dårlig ernært og har lav væskebalanse.
 • Kan være preget av smerter, tretthet, og nedsatt respirasjon.
 • Ofte sengeliggende og lite mobil.
 • Medikamenter kan føre til sløvhet og nedsatt sirkulasjon.
 • De psykiske, sosiale og eksistensielle problemer kan medføre lite lyst til å være mobil og deltakende i daglige gjøremål.
.


Viktig å tenke på:

 • Komfort og livskvalitet. Hvordan gjøre den siste tiden best mulig for pasienten.
 • Det er ofte vanskelig å unngå trykkskade helt, men viktig å unngå en utvikling av trykkskaden.
 • Ved stillingsforandring kan smertestillende gis i forkant.
 • Etterspør komfort etter snuing.
 • Tilstreb tilstrekkelig ernæring og væskebalanse. Gi ønskekost.
 • Riktig valg av trykkfordelende underlag.