Hopp til innholdet

Forebygging av trykkskader

Hva er en trykkskade, konsekvenser, vurdering og hvordan forebygge trykkskader

Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

Hva lærer du:

Basiskunnskaper om forebygging av trykkskader:

– Hvorfor oppstår trykkskader og hvem er risikopasienter

– Hvordan vurdere og gradere trykkskader

  • – Innføring i primær og sekundær forebygging av trykkskader
  •  

Begrepsavklaring:

De internasjonale retningslinjene «Forebygging og behandling av trykkskade/trykksår» som ble utgitt 2019 benytter nå begrepet
trykkskade i stedet for trykksår. Endringen bygger på at det ikke alltid er et åpent sår i huden, men en skade i hud og underliggende vev. I kurset vil derfor begrepet trykkskade hovedsakelig benyttes.

Praktisk informasjon om gjennomføring av kurset:
Hver modul i kurset kan gjennomføres enkeltvis. I teksten vil du finne lenker som leder til sider med tilleggsinformasjon. Dette er for de som ønsker utdypende kunnskap om temaet. Disse sidene er utskriftsvennlige.

Det er beregnet en tidsbruk på cirka 1 time for gjennomføring av hele kurset.

  • Kursprøven er tilgjengelig for ansatte i Helse Nord RHF og ligger under fanen «Kursprøve».
  • Hvis du er blitt tildelt kursprøven som et krav i Kompetansemodulen så vil kravet automatisk bli markert som godkjent når kursprøve er bestått.

Kurset er utviklet av:

Ann-Tove Buene

Spesialergoterapeut, uteksaminert fra UiT i 2004. Ansatt ved UNN fra 2005 innen rehabilitering. Hun har vært en del av trykksårteamet ved UNN siden 2016.

Sissel Irene Thorbjørnsen

Sykepleier, har jobbet som fagsykepleier og jobber nå som enhetsleder ved ortopedisk døgnenhet. Uteksaminert fra UIT i 2010. Har jobbet ved UNN siden 1999 og ved Ortopedisk døgnenhet siden 2010. Har stor interesse for pasientsikkerhet og traumepasienten.

Røkenes Hilde

Spesialergoterapeut, uteksaminert fra UiT i 2010, og har master i flerfaglig helsevitenskap fra 2017. Hun har jobbet med rehabilitering siden 2010, og er ansatt ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost, UNN Tromsø.

Prosjektledelse:

Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF.

Prosjektleder Tove Hauan Løvli Tlf. 41516561

Teknisk utforming
Helsekompetanse.

Takk til trykksårteamet ved Universitetssykehuset Nord Norge for faglig bistand, og fagpersoner som har testet kurset underveis.

Kurset ble publisert 2021 og skal revideres 2024.

Bredesen, I. M., Bjoro, K., Gunningberg, L., & Hofoss, D. (2015). The prevalence, prevention and multilevel variance of pressure ulcers in Norwegian hospitals: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 52(1), 149-156.

Hansen, R. L., & Fossum, M. (2016). Nursing documentation of pressure ulcers in nursing homes: comparison of record content and patient examinations. Nurs Open, 3(3), 159-167.

Johansen, E., Bakken, L., & Moore, Z. (2015). Pressure ulcer in Norway—A snapshot of pressure ulcer occurrence across various care sites and recommendations for improved preventive care. Healthcare, 3(2), 417.

Kirman, C. N., & Geibel, J. (2018). Pressure injuries (Pressure Ulcers) and wound care. Medscape J Med.

 National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2019). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Perth, Australia.

Skogestad, I. J., Martinsen, L., Borsting, T. E., Granheim, T. I., Ludvigsen, E. S., Gay, C. L., & Lerdal, A. (2016). Supplementing the Braden scale for pressure ulcer risk among medical inpatients: the contribution of self-reported symptoms and standard laboratory tests. Journal of Clinical Nursing.

Nettsider

E-håndbok for Oslo universitetssykehus: https://ehandboken.ous-hf.no/document/9639

Norsk interessefaggruppe for sårheling: https://www.nifs-saar.no/trykksar

Store medisinske leksikon: https://sml.snl.no/huden

Pasientsikkerhetsprogrammet: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/forebygging-av-trykksar

https://www.wounds.no/ordbok

Kursprøve besvares elektronisk. For å få tilgang til kursprøve må du være ansatt i Helse Nord RHF og pålogget en datamaskin i Helse Nords nettverk.
Når du har bestått kursprøve gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis. 

Til kursprøve >>>