Hopp til innholdet

Pasienter i transport

Risikofaktorer:

 • Pasienten blir ofte liggende i en stilling over tid. Det er i Norge ofte lange avstander til sykehus.
 • Trykkskader kan oppstå etter 25 minutter liggende på båre.
 • Medisinsk tilstand kan gjøre endring av stilling vanskelig.
 • Underlag i ambulanse har ofte ikke god nok trykkavlastning.
 • Det kan være lite bemanning og mulighet for hjelp til stillingsendring.
Bil med mange madrasser på lasteplanet
Viktig å tenke på:
 • Oppdatere trykkavlastende underlag på bårer i ambulanse og fly.
 • Endre stilling jevnlig noen grader slik at trykket flyttes mellom ulike områder
 • Vær oppmerksom på spesielt utsatte områder
 • Bruk puter mellom bein eller under legg for å avlaste beinframspring
 • Husk å endre stilling når pasienten ligger på venterommet
 • Medikamentbruk og evne til våkenhet påvirker evnen til å kjenne trykk