Hopp til innholdet

Hva er en trykkskade

Trykkskade defineres som en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev, som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter.

Trykkskade oppstår oftest over benfremspring, men kan også være relatert til medisinsk teknisk utstyr eller andre objekt ( The international guideline 2019). 

Ved trykk mot et område vil blodsirkulasjonen bli redusert, noe som fører til at underhudsfett og muskler får for lite oksygen og det dannes en skade i huden. Dersom huden i tillegg blir utsatt for skjærende krefter vil dette medføre ytterligere skade på hud og vev. Skjærende krefter er forskyvningskrefter mellom knokler og underhud. Friksjon vil oppstå når det er motstand/gniding mellom hud og underlag. Hud som er varm og fuktig er lite motstandsdyktig mot trykk og friksjon.

Illustrasjon: Invacare

En trykkskade kan medføre redusert livskvalitet og er en unødvendig belastning for pasienten. Ut fra skadens alvorlighetsgrad vil skaden kunne føre til blant annet smerter, tidkrevende sårpleie, funksjonsnedsettelse, psykisk belastning, forlenget liggetid på sykehus, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død.

95 % av alle trykkskader kan forebygges.

Forskning viste at mellom 11,9 % og 18,2 % av innlagte pasienter ved norske sykehus hadde trykkskade (Bredesen et al. 2015, Johansen et al. 2015, Skogstad et al. 2016). 

Ved sykehjem hadde mellom 22 % og 48 % av brukerne trykkskade (Johansen et al. 2015, Hansen & Fossum 2016 ). 

I hjemmesykepleien hadde 16,6 % av brukerne trykkskade (Johansen et al. 2015).

 

Foto: Colourbox.com