Hopp til innholdet

Operasjonspasienten

Risikofaktorer:

 • Pasienten er ute av stand til å føle smerte og endre stilling under operasjonen.
 • Grad av immobilisering før kirurgi og hvor lenge operasjonen pågår øker faren.
 • For lavt blodtrykk og lav kjernetemperatur under operasjon øker fare for trykkskade.
 • Nedsatt mobilitet etter operasjon er en risiko.
 • Bruk av medisinsk teknisk utstyr.
 • Mange trykkskader oppstår under operasjoner, spesielt der varigheten overskrider 2 timer. Trykkskaden blir ofte ikke synlige før lengre ut i forløpet.
.

Viktig å tenke på:

 • Endre stilling jevnlig under operasjonen, dette selv om trykkavlastende underlag brukes. En liten endring av stilling kan være avgjørende.
 • Riktig valg og bruk av trykkavlastende underlag.
 • Underlag må både avlaste trykk og fordele trykk. Spesielt viktig å passe på avlasting av hæler.
 • Endre stilling pasienten legges i før, under og etter operasjon.
 • Pasienten må ikke ligge mer enn to timer i samme stilling.
 • Dokumentasjon om pasientens leie og hvilke områder som har vært utsatt for trykk under kirurgi må komme fram.