Hopp til innholdet

Kritisk syke

Risikofaktorer: 

 • Pasienten har ofte dårlig lokal og systemisk oksygenering og perfusjon.
 • Pasienten er ofte helt sengeliggende.
 • Pasienten kan ha respirasjonssvikt som medfører at de må ha hjertebrett høyt opp, noe som gir økt trykk på sacrum.
 • De er ofte tilkoblet medisinteknisk utstyr, med fare for trykk fra utstyret.
 • Nedsatt oppfattelse av smerte på grunn av medisinering og nedsatt bevissthet.
 • Pasienten kan være hemostatisk ustabil og tåler ikke stillingsendring.
.

Viktig å tenke på:

 • Et snuregime på plass tidligst mulig og regimet må revideres basert på toleranse for stillingsendring.
 • Pasienten vendes sakte og gradvis.
 • Når man benytter seg av mageleie må trykkutsatte punkter i ansiktet og på kroppen avlastes.
 • Vurder huden ofte og se etter skader grunnet skjærende krefter.
 • Unngå trykk fra utstyr og fremmedlegemer.
 • Riktig valg og bruk av trykkavlastende underlag.
 • Unngå bruk av materialer som skaper økt fukt.