Hopp til innholdet

Pasienter med behov for kommunale tjenester

Pasienter som mottar kommunale tjenester er ofte eldre. 

Risikofaktorer:

 • Pasienten har ofte nedsatt evne til å ivareta egen helse.
 • Aldring medfører at huden blir tynn, skjør og tørr.
 • Fettvev som skal polstre og beskytte beinutspring svekkes ved aldring.
 • Mangelfullt væske- og næringsinntak er vanlig hos eldre.
 • Flere kan ha nedsatt perifer sirkulasjon.
 •  Alderdommen fører ofte med seg mer medisinering, som kan påvirke huden.
 • Inkontinens eller bleieuslett gir økt fare for trykkskade.
To eldre personer

Viktig å tenke på:

 • Kognitive evner må vurderes for sikre at pasienten kan uttrykke ubehag og forstår instruksjon og veiledning.
 • Sørg for riktig ernæring og væsketilførsel.
 • Bruk beskyttende og pleiende hudprodukter til aldrende hud.
 • Anse eldre med medisinsk teknisk utstyr for å være i  trykkskaderisiko, tilpasset utstyr for å unngå unødig trykk.
 • Riktig valg og bruk av trykkavlastende underlag.
tenkende dame