Hopp til innholdet

Forebygging og tiltak

 

Forebygging av trykkskade deles inn i primær forebygging og sekundær forebygging. Ved primær forebygging skal en hindre at trykkskade oppstår ved innleggelsen. Ved sekundær forebygging skal en unngå forverring av trykkskade og sikre bedring av skaden.

Tegneserie person som får trykkskade
Illustrasjon: TegneHanne

Hovedårsaken til trykkskade er immobilitet. Derfor er stillingsendringer helt avgjørende for å kunne forebygge trykkskader.