Hopp til innholdet

Særskilte risikogrupper

Noen pasientgrupper er mer utsatte for trykkskader. Når pasienten er i en slik gruppe, må forebyggende tiltak alltid igangsettes. Pasientene tilhører ofte flere risikogrupper samtidig.

I tillegg til risikogruppene finnes det flere faktorer som påvirker risiko for å utvikle trykkskade, hvor nedsatt aktivitet og mobilitet på grunn av sykdom eller skade er den største risikofaktoren. 

Eksempler på andre risikofaktorer er: Underernæring, økt kroppstemperatur, høy alder, sensorisk persepsjon, hematologiske målinger og allmenn helsetilstand. Et sammensatt sykdomsbilde øker risikoen for trykkskade.

Mange mennesker